001zw_0.jpg

Noordelijke Architecten Portretten

Uitgangspunt

Deze tentoonstellingen zijn geen tentoonstellingen in de gebruikelijke, letterlijke zin van het woord. Dus geen uitstallingen van beelden, objecten en een verklarende tekst als uitleg over en illustratie van werk & leven van een architect.

Elke tentoonstelling is in de eerste plaats een gids voor het kijken naar gebouwen. En dat kijken houvast bieden, er gereedschap voor aandragen en dat gereedschap helpen te hanteren.

Door te laten zien wat de middelen zijn die een architect heeft om een gebouw zijn eigen uitdrukking te geven. En vervolgens te laten zien hoe de betreffende architect daar gebruik van heeft gemaakt, en, hopelijk, wat hij er uiteindelijk mee heeft uitgedrukt. Maar dat moeten de bezoekers dan zelf (kunnen) vaststellen!

Architecten

De tentoonstellingen toonden het werk van de  volgende architecten:

GERRIT NIJHUIS

EGBERT REITSMA

JAN STERENBERG

OEDS DE LEEUW WIELAND

Meer informatie >